ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ FSC STD-40-004 v3-0

Η Διοίκηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» εφαρμόζει και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητες της εταιρείας, βασισμένο τις αρχές του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών FSC-STD-40-004 v3-0, με σκοπό να υποστηρίζουμε την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ωφέλιµη και οικονοµικά βιώσιµη διαχείριση των δασών. Δηλώνουμε και δεσµευόµαστε ότι η Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» λαµβάνει κάθε δυνατό µέτρο ώστε να διασφαλίσει ότι δεν εµπλέκεται, άµεσα ή έµµεσα στις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • παράνομη υλοτομία ή το εμπόριο παράνομης ξυλείας ή δασικών προϊόντων·
  • παραβίαση των παραδοσιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα δάση·
  • καταστρατήγηση υψηλών αξιών διατήρησης σε δασικές περιοχές·
  • σημαντική μετατροπή των δασών σε φυτείες για µη δασική εκμετάλλευση
  • εισαγωγή γενετικά τροποποιημένων οργανισμών στα δάση
  • Παραβίαση των βασικών συµβάσεων της ΔΟΕ, όπως ορίζονται στη Διακήρυξη της ΔΟΕ για τις θεµελιώδεις αρχές και τα δικαιώµατα στην εργασία, 1998.

Καθώς επίσης δεσμεύεται να: a. διορίζει έναν εκπρόσωπο της διοίκησης που έχει τη συνολική ευθύνη και εξουσία για τη συμμόρφωση του οργανισμού με όλες τις ισχύουσες απαιτήσεις πιστοποίησης, b. Να εφαρμόζει και διατηρεί ενημερωμένες τεκμηριωμένες διαδικασίες που καλύπτουν την απαιτήσεις πιστοποίησης που ισχύουν για το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού, c. να            ορίζει το βασικό προσωπικό που είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή κάθε διαδικασίας, d. Να εκπαιδεύει το προσωπικό σχετικά με την ενημερωμένη έκδοση των διαδικασιών του οργανισμού και διασφαλίζει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν αυτό το σύστημα διαχείρισης, e. Να διατηρεί πλήρη και ενημερωμένα αρχεία των εγγράφων που σχετίζονται και αποδεικνύουν τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις πιστοποίησης η οποία θα διατηρηθεί για ελάχιστη περίοδο πέντε (5) ετών.

Η Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» ακολουθεί πιστά το πρότυπο FSC-STD-40-004 v3-0 και εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης που έχει στόχο την αποτελεσματική παρακολούθηση των ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, για την παραγωγή και εμπορία εγκεκριμένων προϊόντων κατά το πρότυπο FSC. Η παρακολούθηση αυτή αφορά όλες τις εμπλεκόμενες διεργασίες, από την παραλαβή των πρώτων υλών πιστοποιημένων κατά FSC, την µεταποίησή τους, µέχρι την παράδοση των τελικών προϊόντων, στους πελάτες, διασφαλίζοντας ότι έχουν χρησιµοποιηθεί πρώτες ύλες σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου και της υπεύθυνης διαχείρισης των δασών.

Η εταιρεία με την πιστοποίηση της, θα είναι υπεύθυνη για την τιμολόγηση των πιστοποιημένων και μη πιστοποιημένων υλικών ή προϊόντων που καλύπτονται από το πεδίο εφαρμογής του πιστοποιητικού στους πελάτες και θα ελέγχει τη χρήση των εμπορικών σημάτων FSC σε αυτά.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 90 ετών στο χώρο της εκτύπωσης, η Μυτιληναίος Α.Ε σήμερα, έχει να επιδείξει μία δυναμική εξέλιξη που την καθιστά πρωτοπόρο. Συνδυάζοντας παράδοση, τεχνογνωσία και πρωτοπορία, η εταιρία συνεχίζει να θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα των γραφικών τεχνών.