ΠΟΛΙΤΙΚΗ OHSAS ΓΙΑ FSC STD-40-004

Η Διοίκηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» εφαρμόζει και διατηρεί ένα σύστημα διαχείρισης για την προστασία του περιβάλλοντος κατάλληλο για το μέγεθος και τις δραστηριότητες της εταιρείας, βασισμένο στις αρχές του Συμβουλίου Διαχείρισης Δασών FSC-STD-40-004 v3-0, με σκοπό να υποστηρίζουμε την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά ωφέλιµη και οικονοµικά βιώσιµη διαχείριση των δασών, καθώς και τις αρχές OHSAS που συμβαδίζουν με αυτά. Δηλώνουμε και δεσµευόµαστε ότι η Εταιρία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.»:

  • δεν απασχολεί ανήλικους,
  • δεν επιτρέπει τη λεκτική και σεξουαλική βία,
  • το ρατσισμό,
  • δεν αρχειοθετεί πρωτότυπα διαβατήρια, κάρτες εργασίας, κλπ αλλοδαπών, ΑΜΕΑ και εργαζομένων που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες,
  • σέβεται τα εργασιακά δικαιώματα.

Για να διασφαλίσει τα παραπάνω  η  «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» λαµβάνει τα ακόλουθα μέτρα:

έχει διορίσει υπεύθυνο OHSAS τεχνικό ασφάλειας (ΤΑ) και εκπρόσωπο των εργαζομένων, εκπαιδεύει διαρκώς το προσωπικό της σχετικά με την ΥΑΕ και τηρεί αρχεία κατάρτισης σχετικά με τις αρχές OHSAS και για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων σε ζητήματα σχετικά με τα προαναφερόμενα.

Διατηρεί ένα μηχανισμό παρακολούθησης της υφιστάμενης και ενημέρωσης της νέας νομοθεσίας για την ΥΑΕ και OHSAS.

Η δέσμευση αυτή της εταιρείας αφορά το προσωπικό αλλά και όλα τα συνεργαζόμενα μέλη, διασφαλίζοντας ότι ικανοποιούνται καθολικά οι απαιτήσεις του προτύπου για την ΥΑΕ και OHSAS.

Όλο το προσωπικό της  «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» πρέπει να επιδεικνύει επίγνωση των διαδικασιών και της ικανότητας της εταιρείας στην εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης της αλυσίδας φύλαξης του οργανισμού.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 90 ετών στο χώρο της εκτύπωσης, η Μυτιληναίος Α.Ε σήμερα, έχει να επιδείξει μία δυναμική εξέλιξη που την καθιστά πρωτοπόρο. Συνδυάζοντας παράδοση, τεχνογνωσία και πρωτοπορία, η εταιρία συνεχίζει να θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα των γραφικών τεχνών.