ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η διοίκηση της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» δεσμεύεται να τηρεί Σύστημα διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015 με αντικείμενο «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΚΔΟΣΕΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ».

Αρχή και δέσμευση της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε., αλλά και φιλοσοφία κάθε στελέχους της, είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα και υπηρεσίες που να καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους, να συμμορφώνονται με το σχετικό νομικό και κανονιστικό πλαίσιο και να επιτυγχάνουν τους στόχους ποιότητας που θέτει η εταιρεία για κάθε έργο που αναλαμβάνει.

Η βασική πολιτική ποιότητας με την οποία δρομολογούνται όλες οι απαραίτητες ενέργειες της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. συνοψίζεται στα παρακάτω:

Η εταιρεία βελτιώνει συνεχώς, όσον αφορά την κατάρτιση και τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και παροτρύνει τον κύκλο συνεργασίας της να κινείται στις ίδιες αξίες.

Η εταιρεία εξασφαλίζει δομημένη και αξιολογήσιμη γνώση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.

Η εταιρεία λειτουργεί συμβουλευτικά για κάθε είδους ανάγκη των πελατών της ώστε να μπορέσει να διασφαλιστεί ότι επωφελούνται αποτελεσματικά και αποδοτικά σε σχέση με το κόστος και την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας δρομολογούνται με βασική αρχή την παροχή υπηρεσιών στο επίπεδο που υπόσχεται.

Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας παρέχονται σύμφωνα με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Όλες οι υπηρεσίες της εταιρείας παρέχονται με τη σύμφωνη  διασφάλιση όλων των μελών της ότι το επίπεδο ποιότητας και εξυπηρέτησης στο κύκλο συνεργασίας της είναι το πλέον ικανοποιητικό.

Η εταιρεία διασφαλίζει τη συνεχής ενημέρωση για τις ανάγκες των πελατών της σχετικά με την ποιότητα και την εξυπηρέτηση την οποία λαμβάνουν.

Συνοψίζοντας  ο αντικειμενικός σκοπός της εταιρείας είναι η επίτευξη, η διατήρηση και η βελτίωση της εικόνας και της αξιοπιστίας της στην αγορά, δίνοντας  μεγάλη βαρύτητα στην διαρκή προσωπική επαφή με τους πελάτες της, χρησιμοποιώντας  προϊόντα σταθερής υψηλής ποιότητας, και υποστηρίζοντας αποτελεσματικές υπηρεσίες οι οποίες παρέχονται σε ανταγωνιστικές τιμές.

Μέσα από μία επιτυχημένη πορεία 90 ετών στο χώρο της εκτύπωσης, η Μυτιληναίος Α.Ε σήμερα, έχει να επιδείξει μία δυναμική εξέλιξη που την καθιστά πρωτοπόρο. Συνδυάζοντας παράδοση, τεχνογνωσία και πρωτοπορία, η εταιρία συνεχίζει να θέτει ολοένα και υψηλότερους στόχους, με σκοπό να καλύψει όλο το φάσμα των γραφικών τεχνών.