Ποιότητα Εξυπηρέτησης

Για τη Μυτιληναίος ΑΕ ο ΠΕΛΑΤΗΣ είναι το παν. Εσείς! Γι’ αυτό σας υποδεχόμαστε στη μεγάλη οικογένεια της εταιρίας μας, πέρα από συμβάσεις και τυπικότητες.

 

Προσωπική Επαφή

Το τμήμα πωλήσεών μας, αναλαμβάνει τον ρόλο του συμβούλου σε υφιστάμενους αλλά και νέους πελάτες τους οποίους ενημερώνει για τις λύσεις που μπορούν να καλύψουν τα ζητούμενα κάθε εταιρίας.

 

After Sales Support

 

Η συνεργασία μας δεν σταματάει στην πώληση. To τμήμα Marketing και πωλήσεων φροντίζει να διατηρεί επαφή μαζί σας και να χρησιμοποιεί τις γνώσεις που αποκομίζει από τη διάδραση αυτή, εποικοδομητικά. Με τη βοήθεια ερωτηματολογίων ικανοποίησης μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς και επωφελούμαστε από τα δικά σας σχόλια, χτίζοντας μία ειλικρινή σχέση εμπιστοσύνης.

 

Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001

 

Ο επαγγελματισμός και η ποιότητα της Μυτιληναίος ΑΕ έχει επισφραγιστεί από την Διεθνή Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 9001 παγιώνοντας την στις κορυφαίες θέσεις του κλάδου των Γραφικών Τεχνών. Η ένταξη του ISO 9001 στην καθημερινή λειτουργία της Μυτιληναίος ΑΕ βελτιώνει συνεχώς τις παραγωγικές τις διαδικασίες, με αποτέλεσμα να πετυχαίνει να διασφαλίζει σταθερή ποιότητα στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της.

Date
Category
Our work